മഴക്കാലം
Jul 6, 2007
മഴക്കാലം നല്‍കുന്നത്‌
ഇരുണ്ടു വന്യമായ ആകാശം
മാത്രമല്ല,
പച്ച നനഞ്ഞൊലിക്കുന്ന
കാടിന്റെ യൗവ്വനം കൂടിയാണ്‌.ഇണചേരലിന്റെ ഗന്ധത്തില്‍,
ഇലകളിറ്റി നില്‍ക്കുന്ന-
വന്മരങ്ങളുടെ നഗ്നതയില്‍
കുടമ്പുളിയുടെ
മണമലയുന്നുണ്ടാവും.
തളിര്‍കാലങ്ങളുടെ
ഗര്‍ഭസ്മൃതിയില്‍
ഒരു കുഞ്ഞുകിളിയുടെ
നക്‌ഷത്ര ഹൃദയം
നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടാവും..
മഴക്കാലം നല്‍കുന്നത്‌
തോരാത്ത ജാലകം മാത്രമല്ല.
ജലകുമിളകള്‍ കൃഷ്ണമണികളാവുന്ന
ഭൂമിയുടെ
കാണാക്കാഴ്ചകള്‍ കൂടിയാണ്‌.
സ്വപ്നവിസ്മയത്തിന്റെ
രാഗവിസ്താരത്തില്‍,
മഴപ്പെയ്ത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയില്‍
യാത്രയുടെ-
വേഗങ്ങളലയുന്നുണ്ടാവും...

ഇനിയുമൊരു യാത്രയുടെ
പ്രണയവും,
കാത്തിരിപ്പും
നോവുന്നുണ്ടാവും... 

 
1വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007