അളവ്‌
Feb 6, 2008
കൃത്യമായ അളവ്‌ വേണം
എല്ലാത്തിനും!

വീടിന്‌
മുറികള്‍ക്ക്‌
തീന്‍മേശക്ക്‌
വാതിലിന്‌
ജനലിന്‌
പുല്ലിന്‌
പൂക്കള്‍ക്ക്‌...

ഞാന്‍,
എന്‌റെ വീട്ടില്‍ നിന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍
തിരിച്ചു കയറുമ്പോള്‍.

നീ അതിഥിയായെത്തുമ്പോള്‍
നാം പലതും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോള്‍...

ജനലില്‍ ഓര്‍ത്തുനില്‍ക്കുമ്പോള്‍
വതില്‍ക്കല്‍ കാത്തു കഴയ്ക്കുമ്പോള്‍

മുറ്റത്ത്‌ ഉലാത്തുമ്പോള്‍
പുല്ലില്‍ കാലമരുമ്പോള്‍
പൂക്കളോടിഷ്‌ടം തോന്നുമ്പോള്‍...

കവിതയെഴുതുവാന്‍ നേരം
അളവെടുക്കുന്നതാരെ;
വരി, വളവു നിവര്‍ത്തും നേരില്‍
വാക്കിന്‌റെ അളവെടുക്കുന്നതെങ്ങിനെ?


 

 
6വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007