ഒപ്പ്‌
Apr 25, 2008

ഒപ്പിടുമ്പോള്‍ ഓരോ തവണയും
സംശയിച്ചിരുന്നു...

എസ്‌.എസ്‌.എല്‍. സി ബുക്കില്‍
കൈകള്‍ ചലിച്ചത്‌
ഇങ്ങിനെ വിറച്ചു വിറച്ചോ,

പാസ്പോര്‍ട്ടിനുള്ള അപേക്ഷയില്‍
അടയാളപ്പെട്ടത്‌
ഈ കുറിയ വരകളാല്‍ ചുരുണ്ടുകൂടിയോ,

തറവാട്‌ ഭാഗം വെച്ചപ്പോള്‍
ഒപ്പിട്ടു മുറിച്ചത്‌
ഇങ്ങനെ സ്വയമടര്‍ന്നു വീണോ,

പഞ്ഞമായിരുന്നിട്ടും
എഴുതിക്കൊടുത്ത ചെക്കുകളില്‍
പിടഞ്ഞു നിന്നത്‌ ഈ രൂപക്കൂട്ടിലോ...

ഒപ്പിടുമ്പോള്‍ ഇപ്പോഴും
എനിക്കെന്‌റെ മുഖത്തു നോക്കാനാവില്ല;
ആരോ അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്‌
പതിഞ്ഞു ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്‌!


 

 
4വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007