തിരിച്ചിടുമ്പോള്‍
Mar 8, 2009
തിരിച്ചിടുമ്പോള്‍
മത്സ്യത്തിന്‍റെ വെന്തുമൊരിഞ്ഞ ഇടത്തേനെഞ്ച്‌,
പൊള്ളാന്‍ തുടങ്ങുന്ന വലതു നെഞ്ചിനെക്കുറിച്ച്‌
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ്‌ എന്നെ കരയിക്കും.

പാതിവെന്ത മത്സ്യങ്ങളെ
കടലിലേക്ക്‌ തിരിച്ചുവിടും
ആഴക്കടലിലേക്ക്‌ എത്ര ആട്ടിയകറ്റിയാലും
തിരകളോടൊപ്പം തിരിച്ചുവരും
തിളച്ച എണ്ണയിലേക്കു തന്നെ തുഴഞ്ഞുകയറും.


 

 
11വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007