കേട്ടെഴുത്ത്
May 6, 2009
എത്ര പഠിച്ചുവന്നാലും
കേട്ടെഴുതുമ്പോള്‍ തെറ്റും.

ആനയ്ക്ക് തുമ്പിക്കൈ ഉണ്ടാവില്ല
പൂച്ചയ്യ്ക്ക് വാലുണ്ടാവില്ല
മഴയ്ക്ക് തരിയോളം നനവുണ്ടാവില്ല.

കേട്ടതാണോ
എഴുതിയതാണോ തെറ്റെന്ന്
മാഷും കുട്ടികളും തെറ്റിപ്പിരിയും.

ആണ്ടുനേര്‍‌ച്ചക്ക്
ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ
മാഷ് നോട്ടം കൊണ്ടെഴുതി വെക്കും
തുമ്പിക്കൈയില്ലാത്ത ആനപ്പുറത്തിരുന്ന്
മാഷുടെ പേര്
കുട്ടിയും എഴുതി വെക്കും.

പരീക്ഷയ്ക്
മാഷും കുട്ടിയും നോട്ടം കൊണ്ട്
രണ്ടാനകളെ വരയ്ക്കും.


 

 
7വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007