തലയിണ
Oct 12, 2009
തലയിണയെ പ്രേമിച്ച്
കെട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങാത്തവരുടെ
ജീവചരിത്രം
ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് വായിച്ചു തീര്‍ക്കാനാവില്ല

അടുത്ത രാത്രി വരെ
ഒരു പുസ്തകം ഉറങ്ങാതിരിക്കും

തലയിണ
ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍
പാതി വായിച്ചു വെച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍
പുതപ്പിട്ട് മൂടി
ഉറക്കമായെന്ന് ഉറക്കം നടിക്കും

ഉറക്കത്തിനിടയില്‍
ഞാന്‍ കണ്ട സ്വപ്നമാവാം
നീയും കണ്ടത്


 

 
3വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007