ദുര്‍‌നടപ്പ്
Nov 9, 2009
ഒരു വഴിയിലൂടെ
ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍
നടന്നുപോയ നൂറാളുകള്‍ക്കിടയ്ക്ക്
ഒരു ദുര്‍‌നടപ്പുകാരനെ
എങ്ങിനെ കണ്ടുപിടിക്കും?

നൂറ് നടപ്പ്
നൂറ് നോട്ടം
നൂറ് വീട്
നൂറ് ബന്ധുക്കള്‍
നൂറ് സ്നേഹം
നൂറ് വൈരാഗ്യം
നൂറ് തീറ്റ
നൂറ് ഉറക്കം

ഒരു വഴിയിലൂടെ
ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍
നടന്നുപോയ നൂറാളുകളും
ദുര്‍‌നടപ്പുകാര്‍ തന്നെ.

Labels: 

 
4വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007