ജലം നനഞ്ഞു പുഴയാവുന്നത്‌
Sep 4, 2007
തീന്മേശയില്‍
ഓളങ്ങളുടെ സൗമ്യതയോടെ
കവിള്‍ നനച്ചു-
പുഴയായി മാറുന്നൂ,ജലം.
എന്റെ കൈവഴി,
ഭുജിച്ചും
ഭോഗിച്ചും
ഉറങ്ങുമ്പൊഴുമുണരുമ്പൊഴും
നെടുനീളെ ധ്യാനിച്ചും
മെരുക്കിയൊഴുകുന്നനദിതടം...
സംസ്കാരം...
ചരിത്രയാനം...
ഓരോ കവിള്‍ ജലവും
ഒഴുകിപ്പടര്‍ത്തുന്ന
ജീവന്റെ ആത്മസഞ്ചാരം.
നനച്ചുണര്‍ത്തുന്നപിതൃസാഗരം.
***
കുട്ടിക്കാലം
പുഴപ്പേടിയുടേതായിരുന്നു.
ഒഴുകിയോടി മാഞ്ഞ-
ആകാശവും
മരങ്ങളും
മനുഷ്യരും
പക്ഷികളും...
മാഞ്ഞു പോകുവാന്‍ പേടിച്ച്‌
പുഴ കാണാതെ,
കണ്ണിറുക്കി
പുഴയറിയാതെ,
മനസ്സിറുക്കി
ഓരോരോ പുഴയും കടന്നു!
വെള്ളം കുടിച്ചു
വീര്‍ത്തു മരിച്ച ശരീരം
സ്വപ്നരാശിയില്‍കര്‍ക്കിടകമായി...
ഒരു കവിള്‍ ജലം
ദാഹം നനച്ചിറക്കുമ്പോള്‍
പുഴയായൊഴുകിയ
ശരീരമറിഞ്ഞില്ല,
പുഴകളെയൊന്നും!
***
പുഴയിലൊരു മുങ്ങിക്കുളി
മുങ്ങാംകുഴി
ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്ത
വെള്ളാരങ്കല്ലുകളുടെചുംബനം
വെയില്‍തുമ്പികളുടെ
ചിറകു നനഞ്ഞകാറ്റോട്ടം.
കേട്ടുകേട്ടു-
പുഴയൊഴുക്കായ കാലങ്ങളില്‍
പുഴ തേടിയലഞ്ഞ
ജാതകസന്ധ്യകളില്‍
നാട്ടുകുളവും
തോടും
ഞാറ്റുകുഴികളും
സ്മാരകം തീര്‍ത്തു...
നിന്തലറിയാത്ത കുട്ടി
പുഴ നീന്തിക്കടക്കുന്നു,
ഒരു കവിള്‍ ജലത്തിലൂടെ!
***
പുഴ നീന്തിക്കയറും നേരം
ജലം മൊഴിയുന്നു,
വറ്റിപ്പോയ പുഴകളുടെ
പുരാണവും
ഇതിഹാസവും...
അപ്പോള്‍,
ശമിക്കാത്ത ദാഹത്തോടെ
കുടിച്ചു വറ്റിക്കുന്നു
തീന്മേശയിലെ
ജലമത്രയും,ഞാന്‍...


 

 
4വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007